وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی: از حمایت شما برای کسب ریاست ایران در گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار قدردانی می کنم/ سگاران موروگسون: فرصت بسیار مغتنمی فراهم شد تا در زمینه های مختلف به بحث و تبادل نظر بپردازیم
در دیدار شریعتمداری با وزیر منابع انسانی مالزی مطرح شد؛

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی: از حمایت شما برای کسب ریاست ایران در گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار قدردانی می کنم/ سگاران موروگسون: فرصت بسیار مغتنمی فراهم شد تا در زمینه های مختلف به بحث و تبادل نظر بپردازیم

تاریخ: 30 خرداد 1398 نویسنده: admin موضوع: اخبار
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی کار با وزیر منابع انسانی مالز ی دیدار و گفت و گو کرد.
" شریعتمداری " : زمینه های همکاری میان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کار و حمایت های اجتماعی جمهوری آذربایجان وجود دارد / " بابایف ": خواستار ارتباط با اتحادیه های کارگری ایران هستیم
" شریعتمداری " : زمینه های همکاری میان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کار و حمایت های اجتماعی جمهوری آذربایجان وجود دارد / " بابایف ": خواستار ارتباط با اتحادیه های کارگری ایران هستیم

" شریعتمداری " : زمینه های همکاری میان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کار و حمایت های اجتماعی جمهوری آذربایجان وجود دارد / " بابایف ": خواستار ارتباط با اتحادیه های کارگری ایران هستیم

تاریخ: 29 خرداد 1398 نویسنده: admin موضوع: اخبار
"محمد شریعتمداری" وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی در یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی کار در ژنو سوئیس با "ساحل بابایف" وزیر کار و حمایت های اجتماعی جمهوری آذربایجان دیدار کرد.
شریعتمداری : ایران به استانداردهای بین المللی کارپایبند است / وزیر کار و امور اجتماعی بلغارستان : بلغارستان اهمیت زیادی برای روابط با ایران قائل است
در دیدار شریعتمداری با وزیر کار و امور اجتماعی بلغارستان در حاشیه یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی کارمطرح شد:

شریعتمداری : ایران به استانداردهای بین المللی کارپایبند است / وزیر کار و امور اجتماعی بلغارستان : بلغارستان اهمیت زیادی برای روابط با ایران قائل است

تاریخ: 28 خرداد 1398 نویسنده: admin موضوع: اخبار
"محمد شریعتمداری" وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی کار با "بیسر پتکوف" وزیر کار و امور اجتماعی بلغارستان دیدار کرد و با اشاره به تهیه سند کار شایسته در ایران، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، برگزاری اجلاس ملی آینده کار و سده سازمان بین المللی کار در ایران با حضور نمایندگان سازمان بین المللی کار این اقدامات را نشانه پایبندی ایران به استانداردهای بین المللی کار
آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آموزش های فنی حرفه ای، سیاستهای بازار کار و احیای اشتغال روستایی در سوریه
در حاشیه یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی کار و دیدار وزرای کار ایران و سوریه عنوان شد:

آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آموزش های فنی حرفه ای، سیاستهای بازار کار و احیای اشتغال روستایی در سوریه

تاریخ: 28 خرداد 1398 نویسنده: admin موضوع: اخبار
وزرای کار ایران و سوریه در حاشیه یکصد و هشتیمن کنفرانس بین المللی کار دیدار و گفت و گو کردند.
جهان کار تغییرات و تحولات شگرفی را تجربه می کند لازم است همه ما باید بینش عمیقی نسبت به اثرات این دگرگونی ها به دست آوریم
شریعتمداری در اجلاس وزرای کار جنبش عدم تعهد در ژنو سوئیس:

جهان کار تغییرات و تحولات شگرفی را تجربه می کند لازم است همه ما باید بینش عمیقی نسبت به اثرات این دگرگونی ها به دست آوریم

تاریخ: 28 خرداد 1398 نویسنده: admin موضوع: اخبار
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای شرکت در یکصدو هشتمین کنفرانس بین المللی کار به ژنو سفر کرده است امروز سه شنبه 28 خرداد 1398 در مجمع عمومی کنفرانس سخنرانی کرد.