دولت در سیاست‌های اقتصادی نگاه به داخل داشت و در مسیر تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور حرکت کرد
جهانگیری در مراسم افتتاح همزمان 322 طرح بخش تعاون تاکید کرد:

دولت در سیاست‌های اقتصادی نگاه به داخل داشت و در مسیر تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور حرکت کرد

تاریخ: 18 اردیبهشت 1400 نویسنده: admin موضوع: اخبار ویژه
تعاونی ها می توانند به هدایت سرمایه ها به سمت تولید کمک کنند/ایجاد شناسه اشتغال برای تمامی کارکنان کشور